Tegnestuen har inden for de sidste 20 år udført mange gode og spændende om- og tilbygninger.

Det er udmærket at være visionær ved tegnebordet, men som ansvarlig arkitekt for bygherrer, må vi også have jordforbindelse.

Mange bygherrer har drømme og visioner som er upræcise og kræver en bearbejdning for at blive optimale. Med udarbejdelse af et skitseoplæg, får de aktuelle ideer og drømme en mere konkret form, og skaber desuden grundlag for en reel vurdering af økonomien i projektet.

For at hjælpe den vordende bygherre til lettere at forstå tegningerne, udarbejder vi ofte computermodeller, så man præcist kan se hvorledes det endelige resultat vil tage sig ud. Efter 2-3 arkitektmøder vil der normalt være enighed om den endelige udformning.

​For os betyder det meget at få tilknyttet gode og rigtige håndværkere til et byggeri, hvorfor der i det færdige projekt indgår udbudsmateriale og de fagbeskrivelser, som er nødvendige for en konkret prissætning, samt for udarbejdelse af tidsplaner, byggestyring m.v.