Tegnestuen Hornbæk tilbyder et uforpligtende start-møde hvor vi hører jeres ønsker og gennemgår de muligheder der kan være for jeres byggeprojekt.

Dette møde er uden honorar. Hvis byggeprojektet herefter skal føres videre, er de forskellige faser opdelt på følgende vis:

Skitseforslag

  • Består af skitserede plan- og facadetegninger
  • Visualiseringer af huset for at illustrere principperne og ideen
  • Skitseprojektet kan anvendes som udgangspunkt for en forhåndsdialog, således at eventuelle problemstillinger kan afklares inden der investeres tid og penge i et videre forløb
  • Når de overordnende beslutninger om, hvordan byggeprojektet skal være er taget, kan processen gå ind i næste fase - at få udarbejdet et myndigheds-projekt.

Myndighedsprojekt

  • Situationsplan, der opfylder myndighedens krav
  • Tegninger, plan, snit, facader i præcis målestok der opfylder kravene til vurdering af de givne forhold
  • Beskrivelse af bygningsdele og de valgte materialevalg

Ansøgning til kommunen, der danner baggrund for at få udstedt ​en byggetilladelse. Når kommunen har givet en byggetilladelse og de økonomiske forhold, f.eks. byggelån, er på plads, er der i princippet grønt lys for byggeprojektet. Det er derfor tid til at få alle arbejdstegninger og detaljer udarbejdet - et såkaldt hovedprojekt eller udbudsmateriale.

Hovedprojekt / Udbudsmateriale

Består af beskrivelser af byggeprojektet med både hoved- og detailtegninger. Det skal være så tilstrækkelig detaljeret, at det kan bruges til at indhente tilbud fra entreprenører og håndværkere samt være grundlag for kontrakt og tidsplan. Der indhentes normalt priser fra 2-3 entreprenører. Priserne vurderes, der vælges og der skrives kontrakt.

Der skal også bruges faghjælp fra ingeniør, landinspektør og geotekniker. Under byggeriets gennemførelse har bygherren har en stor fordel i, at der føres tilsyn med byggeriet.

fyld

Byggestyring under byggeriet

Arkitekten fører tilsyn og byggestyring med byggeriet fra start til slut og varetager bygherrens interesser med hensyn til økonomi og tidsplaner og kvalitet. Øvrig rådgivning herunder ingeniør, landinspektør og andre rådgivere betales direkte af bygherre. ABR 89 (alm. betingelser for rådgivning).

Færdigmelding og ibrugtagningstilladelse

Efter endt byggeproces hjælper arkitekten med færdigmelding og fremsendelse af teknisk dokumentation til kommunen for indhentning af en ibrugtagningstilladelse.

Arkitekthonorar

Arkitekten kan være med i de enkelte faser alt efter behov.
​Vi kan tilbyde at arbejde til fast honorar på en specifik aftalt opgave eller arbejde i medgået tid til en fast timepris.
​Vores timepris er for arkitekter kr. 850,- ekskl. moms.